volunteer event

智愛關懷義工隊

我們組織義工隊,定期探訪認知障礙症長者,提供關愛活動及培訓義工,從服務過程中,探討認知障礙症長者及照顧者的需要,共建「長者友善社區」。我們…

《有種幸福叫義剪》

萬分感謝兩位專業嘅髮型師 Jeffrey 同 Oswald 抽出佢哋寶貴嘅休息日子,嚟到榮華慈善基金幫20位老友記剪個靚髮,等大家喺熱到㶧著嘅日子都可以清爽啲!一邊剪一邊傾偈,氹得老友記開心之餘,仲細…